2 väitöskirjatutkijaa, sosiaalinen kestävyys ja johtaminen urheiluorganisaatioissa Jyväskylän yliopisto Jyväskylä, Keski-Suomi

in Education , in Education & Training
  • Jyväskylä, Keski-Suomi
  • Share:

Job Detail

  • Job ID 122839

Job Description

#väitöskirjatutkijaa #sosiaalinen #kestävyys #johtaminen #urheiluorganisaatioissa

Job title:

2 väitöskirjatutkijaa, sosiaalinen kestävyys ja johtaminen urheiluorganisaatioissa

Company:

Jyväskylän yliopisto

Salary:

€2300 per month

Job description

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa on haettavana

Kaksi (2) väitöskirjatutkijan tehtävää
ajalle 01.01.2023 (tai mahdollisimman pian sen jälkeen) – 31.12.2024.

Tehtävät ja edellytykset

Väitöskirjatutkijan tehtävät rakentuvat tutkimushankkeelle Sosiaalisen kestävyyden johtaminen ja institutionaaliset logiikat huippu-urheiluorganisaatiossa. Tutkimushanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö vuosina 2022-2024. Tutkimushankkeessa tarkastellaan huippu-urheiluorganisaatioiden toimintaa ohjaavia institutionaalisia logiikoita ja urheiluorganisaatioiden käytäntöjä sosiaalisesti kestävän työelämän näkökulmasta. Hankkeessa käytetään laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Hanke toteutetaan osana johtamisen oppiainetta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Oppiaineessa toimii myös liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa yhdessä toteutettava kansainvälinen maisteriohjelma Responsible Management and Business of Sport.

Väitöskirjatutkija tulee osaksi tutkimusryhmää keräämään hankkeen aineistoja ja tekemään tutkimusta kerätyn aineiston pohjalta. Tehtävään valittavan tulee myös aloittaa aiheesta väitöskirjatutkimus johtamisen alalta. Tutkija tulee osaksi tiedeyhteisöä ja kauppakorkeakoulua työskennellen myös kansainvälisessä tutkijayhteistyössä. Väitöskirja tehdään englanniksi.

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa sekä kokemusta laadullisista tutkimusmenetelmistä (esim. haastattelututkimus). Kokemus avoimen tieteen, aineistonhallinnan ja tutkimusetiikan alueilla katsotaan eduksi. Tausta-opintoina voi olla esimerkiksi liiketaloustieteet, liikunnan yhteiskuntatieteet, yhteiskuntatieteet tai psykologia.

Tutkijalta odotetaan hyviä sosiaalisia taitoja sekä kykyä tiimityöhön. Väitöskirjatutkijan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Maisterin tutkinto tulee olla suoritettu ennen tehtävässä aloittamista. Huom! Tehtävässä vaadittavaa jatkotutkinnon opiskeluoikeutta haetaan kauppakorkeakoulusta syksyn (haku auki 15.8-14.9.2022) haussa, ellei hakijalla sitä jo ole.

Mitä tarjoamme?

Väitöskirjatutkija pääsee tekemään vaikuttavaa tutkimusta urheilun vastuullisuudesta. Hän osallistuu ja vaikuttaa tieteellisten ongelmien ratkaisemiseen, millä on myös merkittävää käytännön vaikutusta. Väitöskirjatutkija pääsee osaksi tutkimushanketta sekä osallistumaan lukuisten tutkijoiden kanssa yhteistyössä toteutettaviin kokonaisuuksiin. Hän saa mahdollisuuden täysipäiväiseen väitöskirjatyöskentelyyn ja valmiudet aloittaa oma tutkijanura.

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Väitöskirjatutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 2-4 mukaan. Palkkasi työsuhteen alussa on noin 2300 €/kk. Väitöskirjatyön edistyessä palkkaa tarkistetaan yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti.

Tehtävään ensi kertaa valittaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää englanninkielisenä:

1. Hakemuskirje, josta käy ilmi kiinnostuksesi kyseiseen tehtävään

2. Tutkimussuunnitelma (4 sivua), jota voi hyödyntää haettaessa jatko-opinto-oikeutta

3. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen, ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan

4. Kahden suosittelijan nimet ja yhteystiedot

5. Tutkintotodistukset

Hakemus tulee jättää viimeistään 15.8.2022 sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja antavat: johtamisen apulaisprofessorit Suvi Heikkinen, [email protected], +358408053319 (aikavälillä 20.6-22.6.22 & 1.8-15.8.22) ja Marjo Siltaoja [email protected] +358408055767841 (aikavälillä 20.6-7.7.22)

2600 asiantuntijan ja 14 000 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.

(Jyväskylä University School of Business and Economics, JSBE) tehdään korkeatasoista tutkimusta sekä tarjotaan siihen perustuvaa laadukasta kauppa- ja taloustieteen tutkinto- ja johtamiskoulutusta. Missiomme mukaisesti JSBE tukee kilpailukykyistä digitaalista ja kestävää murrosta liiketoiminnassa ja taloudessa. Lisäksi tarjoamme asiantuntijuuttamme laajasti liike-elämän, talouden ja yhteiskunnan käyttöön ja annamme oman panoksemme yliopistolähtöisen yrittäjyyden sekä innovaatiotoiminnan kehittämiseen.

JSBE:llä on toiminnalleen kansainväliset AACSB- ja BGA akkreditoinnit. Executive MBA-tutkinnollamme on AMBA-akkreditointi. JSBEn tutkimus on arvioitu Shanghain Academic Ranking of World Universities sijoille 401-500 sekä Times Higher Education ranking-listoilla sijoille 251-300.

JSBE on aktiivinen, kansainvälinen ja yhteisöllinen yksikkö elinvoimaisessa ja kansainvälisessä Jyväskylän yliopistossa. Henkilöstöä on yhteensä noin 120, joista professoreja noin 25, ja opiskelijoita 1500. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaa JSBE:ssä vuosittain noin 200 opiskelijaa ja tohtorinväitöksiä on noin 10.


Location

Jyväskylä, Keski-Suomi

Job date

Wed, 22 Jun 2022 07:27:55 GMT