Amdang Typhoon (Thai Restaurant)] – Server Quan 1, Ho Chi Minh City

  • Quan 1, Ho Chi Minh City
  • Share:

Job Detail

  • Job ID 122608

Job Description

#Amdang #Typhoon #Thai #Restaurant #Server

Job title:

Amdang Typhoon (Thai Restaurant)] – Server

Company:

Salary:

5000000 – 8000000 per month

Job description

Đảm bảo vệ sinh các dụng cụ ăn uống: chén, đĩa, thìa, ly…, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của nhà hàng. Thực hiện việc gấp khăn ăn, giấy ăn. Thực hiện việc setup bàn ăn, bàn tiệc theo phong cách phục vụ của nhà hàng với đầy đủ c…


Location

Quan 1, Ho Chi Minh City

Job date

Fri, 03 Jun 2022 22:22:49 GMT