Asiantuntija, Teollisuus-, ict- ja kansainvälinen Pohjois-Pohjanmaan tyo- ja elinkeinotoimisto Oulu, Pohjois-Pohjanmaa

  • Oulu, Pohjois-Pohjanmaa
  • Share:

Job Detail

  • Job ID 122659

Job Description

#Asiantuntija #Teollisuus #ict #kansainvälinen

Job title:

Asiantuntija, Teollisuus-, ict- ja kansainvälinen

Company:

Pohjois-Pohjanmaan tyo- ja elinkeinotoimisto

Salary:

€2402.89 per month

Job description

TYÖPAIKAN ESITTELY
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan. TE-palveluissa keskitytään tukemaan yritysten toimintaedellytyksiä, tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä ja parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelu- ja organisaatiomallissamme työt ja tekijät kohtaavat nopeasti ja tehokkaasti. Olemme jatkuvasti kehittyvä ja uusiin ajatuksiin kannustava työyhteisö, jossa kokemus, osaaminen ja tuoreet innovaatiot kohtaavat asiakkaan parhaaksi. Meillä jokaisella on vahvuutemme, sinulla on omasi. Nyt haluaisimmekin kuulla, miten sinun osaamisesi tukisi motivoitunutta joukkuettamme tehtävässä.
Työpaikan tiedot: Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Sepänkatu 20 90100 OULU

TEHTÄVÄN KUVAUS
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa on haettavana asiantuntijan vakinainen virka 1.9.2022 lähtien Rekrytointipalvelut palvelulinjalle Teollisuus-, ict- ja kansainvälinen työnvälitys -toimialaryhmään. Toimialalla palvellaan henkilö- ja yritysasiakkaita.

Virka sijoittuu Oulun asiointipaikkaan.

Asiantuntijan tehtävänä on TE-toimiston asiakkaiden palvelu. Tehtävään sisältyy määräajoin tehtävät haastattelut, joissa kartoitetaan asiakkaan palvelutarve, työnhaun tilanne, osaaminen, työnhakutaidot ja työkyky. Haastattelussa asiakasta ohjataan työhön ja palveluihin. Yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan palvelutarpeen mukainen työllistymissuunnitelma. Asiakkaana voi olla eri-ikäisiä, eri toimialojen ja eri koulutus- ja kulttuuritaustaisia asiakkaita. Asiakaspalvelua toteutetaan tarvittaessa myös englannin kielellä. Asiantuntijan tehtäviin sisältyy työnantajien kanssa tehtävä yhteistyö.

Käyntiasiointipalvelun lisäksi asiantuntija tekee työtä puhelimitse, verkkoyhteyksin ja kuvallista etäyhteyttä apuna käyttäen.

VAATIMUKSET
Odotamme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta sekä monipuolista ja ajantasaista työkokemusta asiakaspalvelutehtävistä. Odotamme myös osaamista arvioida asiakkaan palvelutarpeita sekä taitoa ottaa kantaa asiakkaan palvelutarpeeseen. Työssä tarvitaan asiakaslähtöistä palveluasennetta ja hyvää asiakaspalvelutaitoa, jossa korostuvat vuorovaikutustaidot. Lisäksi odotamme tietoteknistä osaamista.
Tehtävän hoitamisessa luemme eduksi teollisuus-, ict- ja kansainvälinen työnvälitys -toimialan tuntemuksen ja ohjaus- ja motivointitaidot. Työmarkkinoiden tuntemuksen voi osoittaa hankitun työkokemuksen ja/tai opintojen kautta.
Tehtävässä tarvitaan suomen kielen ja englannin kielen taitoa.

Palkkaus määräytyy TE-hallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason T05 mukaisesti.
Tehtäväkohtainen palkanosa on 2 402,89 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka voi olla enimmillään 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Uudella henkilöllä suoriutumiseen perustuva palkanosa määrittyy tyypillisesti välille 15% – 22%.

Työnantajan tukema lounas-, kulttuuri- ja liikuntaetu, työterveyshuolto ja mahdollisuus osittaiseen etätyöhön.

Tehtävä alkaa 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään nimitysvaiheessa voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.
Liukuva työaika
Vakinainen.
Virka on viraston yhteinen.
Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.
ID: 32-775-2022


Location

Oulu, Pohjois-Pohjanmaa

Job date

Thu, 23 Jun 2022 07:57:36 GMT