Lái xe tải thùng và phụ bốc hàng Bac Giang, Bac Giang

in Advertisement , in Arts,Media & Communication
  • Bac Giang, Bac Giang
  • Share:

Job Detail

  • Job ID 123126

Job Description

#Lái #tải #thùng #và #phụ #bốc #hàng

Job title:

Lái xe tải thùng và phụ bốc hàng

Company:

Salary:

7000000 – 14000000 per month

Job description

lễ chủ nhật lương X2. Advertisement Powered by Phan Quang Communication Yêu cầu công việc – Nam, từ 18 – 48…


Location

Bac Giang, Bac Giang

Job date

Thu, 21 Apr 2022 01:35:44 GMT